ร่วมงานกับเรา

สมัครงาน/ สอบถามเพิ่มเติม

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล /
บริษัท เอสพีเจแลนด์ จำกัด
216 ซ.สุขุมวิท 63 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Tel : 02-117-3995 ต่อ 4
Email : hr@spj-land.com
Line :

ตำแหน่งงาน

Business Development Division :

1) Business Development Manager (or upper level)  
Responsibilities 1.ศึกษาและวิเคราะห์โอกาสในการพัฒนาธุรกิจใหม่ ที่เป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ในระดับ Luxury ,มีส่วนร่วมในการวางแผนโครงการตามนโยบาย 2.เจรจากับนักลงทุน เจรจากับสถาบันการเงิน และ เจ้าของโครงการ เจ้าของที่ดิน 3.จัดหา  นำเสนอที่ดินใหม่ ที่มีศักยภาพ 4. คุณสมบัติ: ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ด้านการพัฒนาธุรกิจในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง  
2)Senior Project Architect & Interior Designer
Responsibilities
 1. ควบคุม จัดการ บริหารต้นทุน ด้านออกแบบตกแต่งภายในให้มีประสิทธิภาพตามงบประมาณ และกำหนดระยะเวลา
 2. มีประสบการณ์ Project Architect - Interior Design จากบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 3 ปีขึ้นไป และสามารถใช้โปรแกรมออกแบบที่เกี่ยวข้องได้
Legal Division :
1)Legal Manager,Assistant Manager
Responsibilities
 1. ติดต่อราชการที่เกี่ยวข้องกับงานอสังหาริมทรัพย์ อาธิ การจัดสรรที่ดิน, ยื่นขออนุญาติที่เกี่ยวข้อง,จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
 2. จัดทำและตรวจสอบนิติกรรมสัญญา ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัททั้งหมด
 3. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์ และ มีประสบการณ์ฝ่ายกฏหมาย  ด้านจัดสรรที่ดิน และประสบการณ์ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อย่างน้อย 2 ปี

Internal Audit Department : 

1) Internal Audit Manager (or upper level)

Responsibility

1. พัฒนาระเบียบ ขั้นตอน การตรวจสอบภายใน 2. ควบคุมการตรวจสอบให้เป็นไปตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ มาตรฐาน และนโยบาย 3. มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน ไม่ต่ำกว่า 5 ปี,มีใบอนุญาติเป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ตรวจสอบภายในที่ผ่านการรับรอง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Executive Office Division : 1)Secretary & Admin Officer Responsibility
 • ดูแลคิวงาน และดูแลจัดการงานของผู้บริหาร ให้เรียบร้อย ตามกำหนด
 • คุณสมบัติ: มีความละเอียดในงาน สามารถทำงานตามมอบหมายได้รวดเร็ว และ สามารถทำงาน multi task ได้ดี
  Human Resources & Administration Division : 1)Assistant Manager , Senior Officer Responsibility
 • ประสานงานและดูแลรับผิดชอบ ในด้าน พนักงานสัมพันธ์ การสรรหา การบริหารจัดทำเงินเดือน สวัสดิการ การฝึกอบรม เวลาทำงานของพนักงาน
 • ดูแลความเรียบร้อยในสำนักงานทั้งหมด
 • มีประสบการณ์ HR & Admin ไม่ต้ำกว่า 5 ปี
  Information Technology Division : 1) IT Support Officer Responsibility
 • ดูแลระบบความปลอดภัยของ network and application security ของบริษัท
 • บำรุงรักษาอุปกรณ์ไอที และ ซอฟ์แวร์ของบริษัท
 • ดูแลระบบการเก็บข้อมูลสำรอง และปกป้องสิทธิทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา
  Legal Division : 1) Legal Manager Responsibility
 • ดำเนินการประสานงานราชการที่เกี่ยวข้องในด้านจัดสรรที่ดิน เพื่อขอก่อสร้าง จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์  และติดต่อประสานงานราชการที่เกี่ยวข้องกับงานอสังหาริมทรัพย์
 • จัดทำนิติกรรมสัญญา ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท จัดทำสัญญาจะซื้อจะขาย จัดทำสัญญาเช่า และสัญญาก่อสร้าง และ ตรวจสอบนิติกรรมสัญญาให้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาต
 • งานด้านภาษีโรงเรียน ภาษีที่ดิน ภาษีป้าย
 • งานด้านกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ตามมอบหมาย
 • คุณสมบัติ : ปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์ (ไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาติว่าความ) มีประสบการณ์ฝ่ายกฏหมาย ด้านจัดสรรที่ดิน  และ ประสบการณ์ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  Purchase División : Purchasing Manager Responsibility
 • รับผิดชอบงานจัดซื้อโครงการ และจัดซื้อสำนักงาน ,ร่วม Biding ราคา ผู้รับเหมางาน โครงสร้าง ระบบ สถาปัตย์ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง, ออกเอกสารจัดซื้อ และ จัดการระบบฐานข้อมูลในโปรแกรมด้านจัดซื้อ
 • คุณสมบัติ มีประสบการณ์ จัดซื้อโครงการ 3 ปี ขึ้นไป ในบริษัท real estate  หรือ บ.ผู้รับเหมา

Marketing & Sales Division  :

1) Manager, Assistant Manager, Senior Officer

Responsibilities

 1. วางแผนกลยุทธ์การตลาดและขาย, แผนการ
  ส่งเสริมการขายและกิจกรรมทางการตลาด, ดูแลงบประมาณการใช้สื่อส่งเสริมทางการตลาด และประสานงานดูแลฝ่ายขายเพื่อให้ได้ตามเป้าหมาย
 2. วิเคราะห์ข้อมูลคู่แข่งและภาพรวมทางการตลาดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 3. มีประสบการณ์การตลาดจากบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 3 ปีขึ้นไป
2) Sales Executive
Responsibilities
 1. ให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาการขายแก่ลูกค้า และจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์การขาย 3 ปีขึ้นไป จากบริษัทอสังหาริมทรัพย์ระดับบน
 3. ปฏิบัติงานประจำที่โครงการ
 4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

Business Development Division :

1) Business Development Manager (or upper level)  
Responsibilities 1.ศึกษาและวิเคราะห์โอกาสในการพัฒนาธุรกิจใหม่ ที่เป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ในระดับ Luxury ,มีส่วนร่วมในการวางแผนโครงการตามนโยบาย 2.เจรจากับนักลงทุน เจรจากับสถาบันการเงิน และ เจ้าของโครงการ เจ้าของที่ดิน 3.จัดหา  นำเสนอที่ดินใหม่ ที่มีศักยภาพ 4. คุณสมบัติ: ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ด้านการพัฒนาธุรกิจในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง  
2)Senior Project Architect & Interior Designer
Responsibilities
 1. ควบคุม จัดการ บริหารต้นทุน ด้านออกแบบตกแต่งภายในให้มีประสิทธิภาพตามงบประมาณ และกำหนดระยะเวลา
 2. มีประสบการณ์ Project Architect - Interior Design จากบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 3 ปีขึ้นไป และสามารถใช้โปรแกรมออกแบบที่เกี่ยวข้องได้
CRM Division :
1)Senior CRM (After Sales Service)
Responsibilities
     1. วางแผน และควบคุมการปิดงานแจ้ง Defect - ซ่อมต่างๆ ตามเวลาที่กำหนด สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 2. ควบคุมค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการดำเนินงานในงบประมาณที่กำหนด 3.ควบคุมการจัดตั้ง และส่งมอบงานให้นิติบุคคล ตลอดจนการโอนทรัพย์สิน และสาธารณูปโภคในระยะเวลาที่กำหนด
     4. มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานหลังการขาย บ้าน  อย่างน้อย 5 ปี
1) Project Finance Manager
(or upper level)
Responsibilities
 1. จัดการด้านการเงิน Cash Flow, credit lines, budget., จัดการด้านสินทรัพย์และ
  เงินทุนขององค์กร
 2. ดูแลงานทางด้านบัญชีและการเงินทั้งระบบ
 3. มีประสบการณ์บัญชีและการเงินจากบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 3 ปีขึ้นไป
2) Assistant Manager/Senior Officer(AP,AR,GL)
Responsibilities
 1. ปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงินทั้งระบบ
 2. มีประสบการณ์บัญชีและการเงินจากบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 2 ปีขึ้นไป

Construction Management Division : 

1)Project Manager, Project Engineer, 
Site Engineer (ด้านโยธา, ไฟฟ้า, สถาปัตย์)
 Responsibilities
 1. ควบคุมงานก่อสร้าง, ควบคุมการใช้วัสดุในการก่อสร้าง, ประสานงานกับหน่วยงาน ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
 2. มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องจากบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 5 ปีขึ้นไป
  Quantity survey Division :
1) Quantity survey Manager , 
  Assistant Manager
Responsibilities 1 สำรวจปริมาณงาน ราคาBOQ ควบคุมต้นทุนโครงการ ควบคุมการถอดแบบและประมาณราคา 2 การตรวจสอบผลการดำเนินงานระหว่างการก่อสร้าง 3 พิจารณาการประมาณราคาส่วนก่อสร้าง เพิ่ม-ลด, ตรวจสอบปริมาณงานเพื่อจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย 4 จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง 5 ร่วมต่อรองราคาและคัดเลือกผู้รับเหมา   Quality Control Division :
1) Quality control Manager,
  Assistant Manager
Responsibilities
    1  วางแผนมาตรฐานก่อสร้างให้เป็นตามมาตรฐานกลางของบริษัท ,ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างทุกโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย
    2  เข้าตรวจประเมิน และวัดผลการทำงานของผู้รับเหมา และ รายงานผลการตรววจสอบคุณภาพงาน และทำการสรุปผล

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุ้กกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุ้กกี้นี้เป็นการเก็บข้อมูลสาธารณะ สำหรับการวิเคราะห์และเก็บสถิติการใช้งาน รวมถึงพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้งานภายในเว็บไซต์นี้เท่านั้น ไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนตัวอื่นๆที่ไม่เป็นสาธารณะใดๆของผู้ใช้งาน

บันทึก